تبلیغات
نوشته های جالب - چراغ راهنمایی بهداشتی بر سر در رستوران‌های آلمان
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390 | 11:24 ب.ظ | نویسنده : مائده امین پور

از ابتدای سال ۲۰۱۲ بر سر در رستوران‌ها، مغازه‌های نانوایی و فروشگاه‌های مواد غذایی آلمان بر‌چسبی با سه رنگ "چراغ راهنمایی رانندگی" چسبانده می‌شود. این رنگ‌ها، نشاندهنده‌ میزان رعایت موازین بهداشتی در این محل‌هاست.

آلمان برای مجازات رستوران‌هایی که نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، برنامه‌ جدیدی طرح ریخته است. در این طرح از سه رنگ ‌سبز و زرد و سرخ، مثل چراغ‌های راهنمایی رانندگی استفاده شده است: رنگ سرخ نشانه‌ آن است که وضعیت رستوران مربوطه از نظر بهداشتی وخیم است. رنگ زرد، احتیاط یا اجتناب را توصیه می‌کند و رنگ سبز، گویای آن است که ورود به رستوران، سلامتی مصرف‌کننده را به خطر نمی‌اندازد.