تبلیغات
نوشته های جالب - تولید ژل جدید با منشاء زیستی برای درمان سریع انواع زخم ها
 

See full size image

پژوهشگران ژل تازه ای تولید كرده اند كه استفاده از آن درمان سریع انواع زخم ها را امكان پذیر ساخته است.

این داروی جدید كه در داخل شیشه حالت مایع دارد و به محض قرار گرفتن روی زخم حالت ژل پیدا می كند، قادر است انواع زخم ها از جمله زخم های ناشی از دیابت را بسیار سریع درمان كند.

تولید كنندگان انگلیسی این دارو مدعی اند این دارو منشاء زیستی دارد، با بدن انسان سازگار است و حساسیتی ایجاد نمی كند.

یك فرد مبتلا به دیابت كه از انواع زخم ها در ناحیه پا رنج می برد و با استعمال این ژل بهبود یافته است گفت زخم های پایش درناك و غیر قابل تحمل شده بودند اما اكنون تا حدود زیادی التیام یافته اند و او می تواند به راحتی راه برود.

یكی از پژوهشگرانی كه در طرح تولید این ژل شركت كرده است گفت: برخی افراد در فاصله سنی 50 تا 80 سالگی دچار زخم هائی می شوند كه حتی با ماه ها و سال ها درمان نیز بهبود نمی یابند؛ در چنین مواردی می توان با استفاه از این ژل ظرف چهار هفته زخم را التیام بخشید.