تبلیغات
نوشته های جالب - "حوضه" یا "حوزه" ؟
تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1389 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : مائده امین پور

 

جوابی به سوال مهندس قربانپور("حوضه" یا "حوزه" ؟):

 

این دو لغت از نظر املایی در بیان مفهوم تأثیر نمی گذارند ، اما نکته قابل توجه این است که کدام کلمه را بکار ببریم بهتر و صحیح تر است ؟

در فرهنگ لغات فارسی عمید و فرهنگ لغات معین کلمه " حـوزه " به معنی : ناحیه ، طرف ، میان مملکت ونیز به معنی طبیعت عنوان شده است.

و کلمه "حوضــه " ( بدون های مونث ) به معنی : تالاب ، آبگیر ، گودالی که در زمین برای نگهداشتن آب ( احواض و حیاض جمع ) آورده شده است.

و در انگلیسی نیز کلمه" حــوضه " معادل  Basin معنی شده است و کلمه " حــوزه "معادل  Range , Territory , Extent , Erea ,Domain , Realm ترجمه شده است.

و اما تعریف  " حوزه آبخیز " یا" حوضه آبخیز" عبارت است از : پهنه ایست که تمام روان آب ناشی ازباران وارد بر آن را یک رود خانه یا آبراهه یا دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می نماید.

طرح ملی تحت عنوان : مطالعات تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای آبخیزداری و منابع طبیعی نگارش " حوضه " را درست تر بیان نموده است ، چرا که دارای مفهوم جغرافیایی است در حالی که:

 " حوزه " گاهی دارای مفهوم جغرافیایی و گاهی به مفهوم بخشی و سازمانی به کار برده می شود . مثل ( حوزه نظام وظیفه)

با عنایت به موارد قابل استناد و به منظور وحدت رویه به نظر  نوشتن " حــوضه "  برای مسائل طبیعی مناسب تر است مثل حوضه آبریز.