تبلیغات
نوشته های جالب - پشت دریاها...
تاریخ : سه شنبه 3 شهریور 1388 | 10:19 ب.ظ | نویسنده : مائده امین پور

این شعر از سهراب رو خیلی دوست دارم.حتماً هم براتون آشناست امیدوارم لذت ببرید...

 

قایقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچکسی نیست که در بیشۀ عشق

قهرمانان را بیدار کند.

 

قایق از تور تهی

و دل از آرزوی مروارید،

همچنان خواهم راند.

نه به آبی ها دل خواهم بست

نه به دریا- پریانی که سر از آب بدر می آرند

و در آن تابش تنهایی ماهی گیران

می فشانند فسون از سر گیسوهاشان.

 

همچنان خواهم راند.

همچنان خواهم خواند:

"دور باید شد،دور."

 

پشت دریاها شهری است

که در آن وسعت خورشید به اندازۀ چشمان سحرخیزان است.

خاک موسیقی احساس تورا میشنود

و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد

 

     پشت دریاها شهری است!

                            قایقی باید ساخت....

                                                   

                                                      "سهراب"