تبلیغات
نوشته های جالب - سکوت...
تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1388 | 11:30 ق.ظ | نویسنده : مائده امین پور

 

دلتنگی های آدمی را

                          باد ترانه ای می خواند

 

رؤیاهایش را

                   آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

 

و هر دانۀ برفی

                       به اشکی نریخته می ماند

 

سکوت

            سرشار از ناگفته هاست.

 

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

 

در این سکوت

                    حقیقت ما نهفته است

     

    حقیقت تو

                         و من.

                                       "مارگوت بیکل"